Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Społeczna odpowiedzialność : ważny wymóg współczesnego zarządzania

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Przedsiębiorstwo
  • Rynek
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • Zarządzanie
EN
  • Corporate Social Responsibility
Data udostępnienia online

2016 (Data domniemana)

Strony (od-do)

305 - 322

URL

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Horyzonty_wsp._zarzadz.ARCH.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronie 322.

Książka

Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania