Processing may take a few seconds...

Article

Title

Poziom profesjonalizmu kadr dowódczych i jego wpływ na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (26)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Siły zbrojne
  • Polska
Pages (from - to)

161 - 195

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]