Processing may take a few seconds...

Article


Title

Poziom profesjonalizmu kadr dowódczych i jego wpływ na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (26)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Siły zbrojne
  • Polska
Pages (from - to)

161 - 195

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0