Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Systematyzacja (unifikacja) pojęć bezpieczeństwa w systemie prawa : postulaty de lege ferenda

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Prawo państwowe
Pages (from - to)

152 - 181

Comments

Streszczenie polskie i angielskie na stronach 180-181. Bibliografia na stronach 178-179.

Book

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20