Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bioterroryzmem

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo biologiczne państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bioterroryzm
  • Broń biologiczna
  • Broń masowego rażenia
  • Terroryzm
  • Zagrożenie niemilitarne
Pages (from - to)

344 - 360

Comments

Streszczenie polskie i angielskie na stronie 360. Bibliografia na stronach 358-360.

Book

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0