Processing may take a few seconds...

Employee

dr hab. Bogdan Michailiuk

Organizational unit

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

b.michailiuk@akademia.mil.pl

Telephone

26 181 43 27

ORCID

0000-0003-0985-1840

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies: 100%

Chapters (19)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS