Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Bogdan Michailiuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

b.michailiuk@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 43 27

ORCID

0000-0003-0985-1840

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (21)

Książki (8)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)