Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Infrastruktura bezpieczeństwa państwa to obiekty (urządzeni, instalacje, usługi) kluczowe dla trwania i rozwoju państwa oraz jego obywateli. Składają się na nią zarówno infrastruktura krytyczna, obronna, jak i obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Szerokie ujęcie tej problematyki pozwoliło w sposób możliwie kompleksowy odnieść się do tych ważnych, wręcz kluczowych dla państwa zagadnień w zwartej monografii, której treści ukierunkowane zostały na identyfikację tych obiektów, ich zagrożeń, wskazywania prawnych rozwiązań zapewniających ochronę, podmioty ją realizujące, jak i odniesienie się do praktycznego jej realizowania w określonych sytuacjach i uwarunkowaniach. Istotną wartością dodaną monografii stanowią analizy dotyczące różnorodnego charakteru zagrożeń dla infrastruktury bezpieczeństwa państwa, ale także licznych podmiotów i potencjału państwa zaangażowanego w realizację przedsięwzięć ochronnych, w tym Siły Zbrojne RP.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

475

ISBN

9788375237245

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/ochrona-infrastruktury-bezpieczenstwa-panstw/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Zarządzanie kryzysowe
Comments

Bibliografie, netografie, wykaz aktów prawnych na stronach 447-469.

Chapters
Infrastruktura a bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych (p. 100-123)
Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami nieregularnymi (p. 223-254)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0