Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami nieregularnymi

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Infrastruktira
  • Ochrona
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

223 - 254

Book

Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa

Presented on

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego", 17.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20