Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Irmina Denysiuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

i.denysiuk@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1154-5167

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (9)

Książki (4)