Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka formalno-prawnych podstaw działalności państwa na rzecz przetrwania ludności cywilnej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Infrastruktura krytyczna
  • Ludność cywilna
  • Obrona cywilna
  • Ochrona środowiska
  • Prawo
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

18.11.2022

Pages (from - to)

34 - 62

Book

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0