Processing may take a few seconds...

Book


Title

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

18.11.2022

Date of publication

2022

Number of pages

119

ISBN

978-83-8263-262-0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo cywilne
  • Ludność cywilna
  • Obrona cywilna
  • Ochrona ludności
  • Prawo
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Chapters
Ochrona ludności cywilnej : obrona cywilna : zarządzanie kryzysowe (p. 19-33)
Charakterystyka formalno-prawnych podstaw działalności państwa na rzecz przetrwania ludności cywilnej (p. 34-62)
Analiza i ocena (ewaluacja, diagnoza) możliwości podsystemów (OL, OC, ZK), ich struktury i przeznaczenia na rzecz przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny (p. 63-80)
Koncepcja organizacyjna funkcjonowania podsystemów i ich współistnienia i współdziałania na rzecz przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny (p. 81-106)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0