Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona ludności cywilnej : obrona cywilna : zarządzanie kryzysowe

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo cywilne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ludność cywilna
  • Ochrona ludności
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

18.11.2022

Pages (from - to)

19 - 33

Book

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny : zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0