Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Siły zbrojne RP na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego – zaangażowanie w ramach Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Atak terrorystyczny
 • Klęski elementarne
 • Ochrona Ludności
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Operacje reagowania kryzysowego
 • Polska
 • Reagowanie kryzysowe
 • Unia Europejska (UE)
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Civil defence
 • Crisis management
 • Crisis response
 • Crisis response operations
 • Environmental disasters
 • Non military defence structures
 • Poland
 • Terrorist attack
Abstract

PL W artykule odniesiono się do obszaru zadań przewidzianych dla SZRP, realizowanych na rzecz ochrony ludności w kontekście oddziaływania niemilitarnego, w wymiarze ponadnarodowym. Zaangażowanie SZRP dokonuje się zarówno na płaszczyźnie politycznej, wspólnych uzgodnień, wzajemnego informowania się o zagrożeniach czy w końcu realizacji operacyjnego wsparcia zgodnie z zapisami UE nazywanymi Klauzulą Solidarności (gdy państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka). Aktywowana pomoc (dobrowolna, zależna od samodzielnej decyzji państwa członkowskiego) jest koordynowana przez UE za pomocą Centrum Reagowania Kryzysowego Komisji Europejskiej, działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Ten, począwszy od roku 2013 wspiera państwa w wielu krytycznych w skutkach sytuacjach, angażując potencjał cywilny jak i wojskowy, do realizacji niemilitarnych zadań pomocowych. Przykładem może być chociażby zaangażowanie wojskowe w Nepalu (2015), w Albanii (2019) czy w ramach wykonywania celów operacji wojskowej (w sposób nie wojskowy) EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie.

Pages (from - to)

253 - 264

Book

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Ministry points / chapter

20.0