Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Siły zbrojne RP na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego – zaangażowanie w ramach Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Atak terrorystyczny
 • Klęski elementarne
 • Ochrona Ludności
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Operacje reagowania kryzysowego
 • Polska
 • Reagowanie kryzysowe
 • Unia Europejska (UE)
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Civil defence
 • Crisis management
 • Crisis response
 • Crisis response operations
 • Environmental disasters
 • Non military defence structures
 • Poland
 • Terrorist attack
Streszczenie

PL W artykule odniesiono się do obszaru zadań przewidzianych dla SZRP, realizowanych na rzecz ochrony ludności w kontekście oddziaływania niemilitarnego, w wymiarze ponadnarodowym. Zaangażowanie SZRP dokonuje się zarówno na płaszczyźnie politycznej, wspólnych uzgodnień, wzajemnego informowania się o zagrożeniach czy w końcu realizacji operacyjnego wsparcia zgodnie z zapisami UE nazywanymi Klauzulą Solidarności (gdy państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowodowanej przez człowieka). Aktywowana pomoc (dobrowolna, zależna od samodzielnej decyzji państwa członkowskiego) jest koordynowana przez UE za pomocą Centrum Reagowania Kryzysowego Komisji Europejskiej, działającego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Ten, począwszy od roku 2013 wspiera państwa w wielu krytycznych w skutkach sytuacjach, angażując potencjał cywilny jak i wojskowy, do realizacji niemilitarnych zadań pomocowych. Przykładem może być chociażby zaangażowanie wojskowe w Nepalu (2015), w Albanii (2019) czy w ramach wykonywania celów operacji wojskowej (w sposób nie wojskowy) EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie.

Strony (od-do)

253 - 264

Książka

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0