Processing may take a few seconds...

Book


Title

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W pierwszej części monografii przedstawione zostały prawno-organizacyjne aspekty użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych. Kolejna część opracowania posiada bardzo utylitarny wydźwięk i dotyczy wsparcia działań administracji publicznej przez pododdziały SZ RP – wymiar praktyczny. W części trzeciej zostało przybliżone zagadnienie skupione wokół piątego rodzaju SZ RP, a mianowicie: WOT a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – stan obecny i perspektywy. Niniejsza publikacja nie ma charakteru ściśle zintegrowanego opracowania tematycznego; poszczególne zagadnienia stanowią niejako spisane poglądy wyrażane przez kolejnych autorów. Niemniej jednak, reasumując, autorzy jednogłośnie podnoszą istotną rolę Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Równolegle pokładają nadzieję, że zaprezentowane treści spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony Czytelnika i skłonią go do refleksji w przedmiotowej kwestii.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

22.09.2021

Number of pages

363

ISBN

978-83-7523-918-8

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438233

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Kryzys
 • Obrona terytorialna
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Siły zbrojne
 • Sytuacja kryzysowa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Wojska Obrony Terytorialnej
EN
 • Armed forces
 • Crisis
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • Defence capability of a State
 • National security
 • Poland
 • Territorial defence
Obligatory copy

yes

Chapters
Rola Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania (p. 92-110)
Siły zbrojne RP na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego – zaangażowanie w ramach Unii Europejskiej (p. 253-264)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0