Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL W pierwszej części monografii przedstawione zostały prawno-organizacyjne aspekty użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych. Kolejna część opracowania posiada bardzo utylitarny wydźwięk i dotyczy wsparcia działań administracji publicznej przez pododdziały SZ RP – wymiar praktyczny. W części trzeciej zostało przybliżone zagadnienie skupione wokół piątego rodzaju SZ RP, a mianowicie: WOT a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – stan obecny i perspektywy. Niniejsza publikacja nie ma charakteru ściśle zintegrowanego opracowania tematycznego; poszczególne zagadnienia stanowią niejako spisane poglądy wyrażane przez kolejnych autorów. Niemniej jednak, reasumując, autorzy jednogłośnie podnoszą istotną rolę Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Równolegle pokładają nadzieję, że zaprezentowane treści spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony Czytelnika i skłonią go do refleksji w przedmiotowej kwestii.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

22.09.2021

Liczba stron

363

ISBN

978-83-7523-918-8

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438233

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Kryzys
 • Obrona terytorialna
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Siły zbrojne
 • Sytuacja kryzysowa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Wojska Obrony Terytorialnej
EN
 • Armed forces
 • Crisis
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • Defence capability of a State
 • National security
 • Poland
 • Territorial defence
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Rola Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania (s. 92-110)
Siły zbrojne RP na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego – zaangażowanie w ramach Unii Europejskiej (s. 253-264)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0