Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Alarm ostrzegawczy
  • Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
  • Ochrona ludności
  • Skażenia
  • System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

92 - 110

Book

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0