Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rola Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Alarm ostrzegawczy
  • Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
  • Ochrona ludności
  • Skażenia
  • System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

92 - 110

Książka

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0