Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

332

ISBN

978-83-7523-569-2

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000826&view=1

Keywords
PL
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
EN
  • Crisis management
  • Poland
Obligatory copy

yes

Chapters
Zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa realizowane w systemie obronnym RP : kierunki integracji (p. 30-55)
Integracja przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego na przykładzie administracji drogowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (p. 56-74)
System ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (p. 294-309)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20