Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

332

ISBN

978-83-7523-569-2

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk17000826&view=1

Keywords
PL
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
EN
  • Crisis management
  • Poland
Obligatory copy

yes

Chapters
Zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa realizowane w systemie obronnym RP : kierunki integracji (p. 30-55)
Integracja przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego na przykładzie administracji drogowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (p. 56-74)
System ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (p. 294-309)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0