Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Integracja przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego na przykładzie administracji drogowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
  • Przygotowania obronne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

56 - 74

Book

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Points of MNiSW / chapter

20.0