Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Integracja przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego na przykładzie administracji drogowej - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
  • Przygotowania obronne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Strony (od-do)

56 - 74

Książka

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Punktacja MNiSW / rozdział

20