Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa realizowane w systemie obronnym RP : kierunki integracji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Pages (from - to)

30 - 55

Book

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Points of MNiSW / chapter

20.0