Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

System ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona ludności
  • Polska
  • Kraje Unii Europejskiej
Strony (od-do)

294 - 309

Książka

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0