Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona ludności
  • Polska
  • Kraje Unii Europejskiej
Pages (from - to)

294 - 309

Book

Zarządzanie kryzysowe : problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia

Points of MNiSW / chapter

20