Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Theoretical aspects of special actions in counterinsurgeny and counterinsurgency operations (COIN)

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 270 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania przeciwpartyzanckie
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Operacje wojenne
  • Reagowanie kryzysowe
EN
  • Crisis situation
  • Irregular operations
  • Special operations
  • War-time operations
Streszczenie

PL W artykule zawarto teoretyczne wnioski z rozważań na temat działań nieregularnych, specjalnych i ich szczególnego miejsca we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego, na przykładzie operacji przeciwpartyzanckich (COIN). Ponadto zawarto opis dokonanej analizy i syntezy pojęć i stosowanej terminologii w obszarze nieregularnych form walki zbrojnej. Wyróżniono zakres przedsięwzięć: działań i operacji oraz wskazano na ich zastosowanie i możliwości wykorzystania na współczesnym teatrze działań. Zwrócono uwagę, że szersze (od działań przeciwpartyzanckich) spektrum zastosowania i oddziaływania mają operacje przeciwpartyzanckie, a ich wielopłaszczyznowy charakter ujmowany jest w procesie planowania operacyjnego, na tzw. wielu logicznych liniach operacji.

EN Many conflicts and crises are characterized by a high degree of irregularity. Insurgent activities for achieving their goals use the methods and forms of irregular combat. The form of action which can effectively counter the activities of the rebels is operations against insurgents (counter-guerilla warfare –special operations of a military nature and counterinsurgency operations, COIN –as a multi-dimensional operations) as actions to respond tocrises and conflicts. Insurgent activities, counterinsurgency operations and counter-guerilla warfare have a prominent place in irregular activities. This form of fighting counter guerrilla groups is desirable.

Strony (od-do)

25 - 40

DOI

10.34752/e0jw-jv47

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/58/65

Uwagi

Bibliografia na stronie 39-40. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0