Processing may take a few seconds...

Article


Title

Teoretyczne aspekty działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Theoretical aspects of special actions in counterinsurgeny and counterinsurgency operations (COIN)

Year of publication

2020

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2020 | Journal volume: t. 270 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania przeciwpartyzanckie
  • Działania specjalne (wojsko)
  • Operacje wojenne
  • Reagowanie kryzysowe
EN
  • Crisis situation
  • Irregular operations
  • Special operations
  • War-time operations
Abstract

PL W artykule zawarto teoretyczne wnioski z rozważań na temat działań nieregularnych, specjalnych i ich szczególnego miejsca we współczesnych operacjach reagowania kryzysowego, na przykładzie operacji przeciwpartyzanckich (COIN). Ponadto zawarto opis dokonanej analizy i syntezy pojęć i stosowanej terminologii w obszarze nieregularnych form walki zbrojnej. Wyróżniono zakres przedsięwzięć: działań i operacji oraz wskazano na ich zastosowanie i możliwości wykorzystania na współczesnym teatrze działań. Zwrócono uwagę, że szersze (od działań przeciwpartyzanckich) spektrum zastosowania i oddziaływania mają operacje przeciwpartyzanckie, a ich wielopłaszczyznowy charakter ujmowany jest w procesie planowania operacyjnego, na tzw. wielu logicznych liniach operacji.

EN Many conflicts and crises are characterized by a high degree of irregularity. Insurgent activities for achieving their goals use the methods and forms of irregular combat. The form of action which can effectively counter the activities of the rebels is operations against insurgents (counter-guerilla warfare –special operations of a military nature and counterinsurgency operations, COIN –as a multi-dimensional operations) as actions to respond tocrises and conflicts. Insurgent activities, counterinsurgency operations and counter-guerilla warfare have a prominent place in irregular activities. This form of fighting counter guerrilla groups is desirable.

Pages (from - to)

25 - 40

DOI

10.34752/e0jw-jv47

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/58/65

Comments

Bibliografia na stronie 39-40. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0