Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

ppłk dr inż. Wojciech Sójka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

w.sojka@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 46 52

ORCID

0000-0002-6953-2836

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (6)

Książki (1)