Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

417

ISBN

978-83-7523-660-6

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003728

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Terroryzm
  • Zarządzanie kryzysowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003728

Rozdziały
Działania zbrojne a atak terrorystyczny – koncepcja oceny ryzyka (s. 51-75)
Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bioterroryzmem
Sposoby obrony przed bronią biologiczną i bioterroryzmem : likwidacja skażeń biologicznych (s. 186-202)
Postrzeganie zagrożeń terrorystycznych przez młodzież klas ponadgimnazjalnych (s. 305-313)
System zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec - jako element ochrony ludności (s. 363-386)
Konferencja

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego", 10.05.2017, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0