Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

417

ISBN

978-83-7523-660-6

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003728

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Terroryzm
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Comments

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003728

Chapters
Działania zbrojne a atak terrorystyczny – koncepcja oceny ryzyka (p. 51-75)
Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bioterroryzmem
Sposoby obrony przed bronią biologiczną i bioterroryzmem : likwidacja skażeń biologicznych (p. 186-202)
Postrzeganie zagrożeń terrorystycznych przez młodzież klas ponadgimnazjalnych (p. 305-313)
System zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec - jako element ochrony ludności (p. 363-386)
Conference

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego", 10.05.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20