Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Zmienność, nieprzewidywalność i niedookreślność terroryzmu implikuje konieczność ustawicznej analizy i oceny, a także weryfikacji działania istniejących struktur i podmiotów bezpieczeństwa. Eskalacja i ewolucja terroryzmu rodzi potrzebę podjęcia stosownych działań na różnych poziomach: edukacyjnym, proceduralnym, współpracy krajowej i międzynarodowej etc. Dlatego też istotnym jest zaangażowanie licznych instytucji rządowych, służb specjalnych, służb i podmiotów wykonujących zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz ciągła weryfikacja zasad funkcjonowania oraz współpracy w zakresie zapobiegania, reagowania i zwalczania terroryzmu. Niniejsze opracowanie poświęcone jest roli zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia terroryzmem. Wskazano wybiórczo niektóre problemy z obszaru zarządzania kryzysowego oraz przybliżono formy współczesnego terroryzmu, co może zostać z powodzeniem wykorzystane w procesie dydaktycznym nie tylko dla studentów, ale również dla osób, które na co dzień podejmują działania w sferze zarządzania kryzysowego bądź najzwyczajniej w świecie mają świadomość konieczności poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

417

ISBN

978-83-7523-660-6

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/zarzadzanie-kryzysowe-w-aspekcie-zagrozen-terrorystycznych/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Jednostki antyterrorystyczne
  • Polska
  • Terroryzm
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 387-412.

Chapters
Działania zbrojne a atak terrorystyczny : koncepcja oceny ryzyka (p. 51-75)
Sposoby obrony przed bronią biologiczną i bioterroryzmem : likwidacja skażeń biologicznych (p. 186-202)
Broń radiologiczna jako źródło sytuacji kryzysowych (p. 232-254)
Postrzeganie zagrożeń terrorystycznych przez młodzież klas ponadgimnazjalnych (p. 305-313)
System zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec - jako element ochrony ludności (p. 363-386)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0