Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Postrzeganie zagrożeń terrorystycznych przez młodzież klas ponadgimnazjalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

3.3 Learning about physical culture

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Młodzież
  • Terroryzm
  • Szkoły ponadgimnazjalne
  • Wywiad socjologiczny
Pages (from - to)

305 - 313

Book

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Presented on

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego", 10.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20