Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec - jako element ochrony ludności

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Niemcy
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

363 - 386

Book

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Presented on

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego", 10.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20