Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Działania zbrojne a atak terrorystyczny – koncepcja oceny ryzyka

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania (wojsk.)
  • Terroryzm
Pages (from - to)

51 - 75

Book

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Presented on

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych, 10.05.2017, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20