Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działania zbrojne a atak terrorystyczny : koncepcja oceny ryzyka

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Crisis situation
  • Military threat
  • Risk
  • Terrorism
  • Terrorist attack
PL
  • Atak terrorystyczny
  • Ryzyko
  • Sytuacja kryzysowa
  • Terroryzm
  • Zagrożenia militarne
Pages (from - to)

51 - 75

Book

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Ministry points / chapter

20.0