Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Broń radiologiczna jako źródło sytuacji kryzysowych

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Atak terrorystyczny
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Broń masowego rażenia
 • Broń radiologiczna
 • Kryzys
 • Skażenia bronią masowego rażenia
 • Skażenia promieniotwórcze
 • Sytuacja kryzysowa
 • Terroryzm
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Crisis
 • Crisis management
 • Crisis situation
 • National security
 • NBC contamination
 • Radioactive contamination
 • Radiological weapons
 • Terrorism
 • Terrorist attack
 • Weapons of mass destruction
Abstract

PL Broń radiologiczna to w powszechnej opinii jeden z rodzajów broni masowego rażenia. W rzeczywistości jest to użycie materiałów promieniotwórczych, które nie ma wiele wspólnego z użyciem jakiejkolwiek broni. W rozdziale przedstawiono rozważania odnoszące się do istoty zagrożeń radiologicznych, ich źródeł oraz możliwych skutków użycia. Uwagę zwrócono też na możliwość terrorystycznego wykorzystania materiałów promieniotwórczych, które w wielu przypadkach może stanowić poważne źródło sytuacji kryzysowych.

Pages (from - to)

232 - 254

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/zarzadzanie-kryzysowe-w-aspekcie-zagrozen-terrorystycznych/

Book

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

Ministry points / chapter

20.0