Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Jarosław Solarz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

j.solarz@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 45 68

ORCID

0000-0002-8147-1773

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (2)

Książki (4)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)