Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Terroryzm radiologiczny : realna groźba czy mit?

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Radiological terrorism : a real threat or a myth?

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Broń masowego rażenia
  • Prognozowanie
  • Skażenia
  • Terroryzm
Pages (from - to)

55 - 82

Comments

Streszczenie w języku angielskim na stronach 81-82.

Book

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. [T. 2]

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0