Processing may take a few seconds...

Article

Title

Standardy zarządzania ryzykiem w kontekście zarządzania ryzykiem skarzeń

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 109 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Skażenia promieniotwórcze
  • Zanieczyszczenie środowiska
  • Zarządzanie ryzykiem
Date of online publication

04.04.2018

Pages (from - to)

128 - 147

DOI

10.5604/01.3001.0011.7444

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=169476

Points of MNiSW / journal

1