Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Additional title

EN War Studies University Scientific Quarterly

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2543-6937

eISSN

2545-1650

Publication frequency

quarterly

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1deacd3c-fcf7-4216-9e8f-f740e2c58e3c

Comments

Wydawanie „Zeszytów Naukowych Akademii Sztuki Wojennej” zostało zakończone. Informacje o wydanych numerach czasopisma można uzyskać pod numerem telefonu 261 813 421.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2017 1.0 ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 5.0 ---