Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Additional title

EN War Studies University Scientific Quarterly

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Editorship

Akademia Sztuki Wojennej al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103 00-910 Warszawa, budynek 55, pokój 410 B, zn@akademia.mil.pl tel. 261 813 516

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2543-6937

eISSN

2545-1650

Publication frequency

quarterly

URL

https://znaszwoj.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1deacd3c-fcf7-4216-9e8f-f740e2c58e3c

Comments

„Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” są kontynuacją „Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej”. „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” są recenzowanym czasopismem naukowym, którego celem jest prezentacja i upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w dyscyplinach naukowych uprawianych w Akademii Sztuki Wojennej. Publikowane w nich artykuły dotyczą różnorodnych aspektów bezpieczeństwa i obronności, w tym między innymi: polityczno-doktrynalnych problemów bezpieczeństwa, problematyki sztuki wojennej, ekonomii bezpieczeństwa i logistyki, przygotowania i szkolenia kadr na potrzeby systemów bezpieczeństwa i obronności oraz problemów historyczno-wojskowych. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Journal years