Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History
[5.3] Security studies

Title variant

EN Present and future threats to security. Vol. 1

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

315

ISBN

978-83-7523-731-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000206

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Terroryzm
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Część prac w języku angielskim. Wstęp także w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie gospodarczej oraz próby przeciwdziałania im w II Rzeczypospolitej (1921–1939) : zarys problematyki (p. 13-37)
Zagrożenia migracyjne i konflikty społeczne na ziemiach polskich po II wojnie światowej : pierwsze miesiące polskości na Pomorzu Zachodnim (p. 39-61)
Rosyjska polityka destabilizacji państw Partnerstwa Wschodniego z powodu ich prozachodnich aspiracji (p. 63-85)
Podłoże religijne konfliktów politycznych i wojen w Bośni i Hercegowinie ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XX i XXI wieku (p. 87-109)
Prawo do bycia zapomnianym - nowe obowiązki administratorów danych osobowych (p. 141-157)
Radykalizacja do terroryzmu w Unii Europejskiej – przyczyny i przeciwdziałanie (p. 159-174)
Środowisko przyszłej wojny stymulowane technologiami : wyzwania i zagrożenia (p. 175-195)
Mieszkańcy miast Zachodu jako cel ataku terrorystycznego (p. 197-218)
Zagrożenie zdarzeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi (p. 231-252)
Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w drugiej dekadzie XXI w. : między smart power a presją działań hybrydowych (p. 253-273)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0