Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia
[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Present and future threats to security. Vol. 1

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

315

ISBN

978-83-7523-731-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20000206

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Terroryzm
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Część prac w języku angielskim. Wstęp także w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Rozdziały
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie gospodarczej oraz próby przeciwdziałania im w II Rzeczypospolitej (1921–1939) : zarys problematyki (s. 13-37)
Zagrożenia migracyjne i konflikty społeczne na ziemiach polskich po II wojnie światowej : pierwsze miesiące polskości na Pomorzu Zachodnim (s. 39-61)
Rosyjska polityka destabilizacji państw Partnerstwa Wschodniego z powodu ich prozachodnich aspiracji (s. 63-85)
Podłoże religijne konfliktów politycznych i wojen w Bośni i Hercegowinie ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XX i XXI wieku (s. 87-109)
Prawo do bycia zapomnianym - nowe obowiązki administratorów danych osobowych (s. 141-157)
Radykalizacja do terroryzmu w Unii Europejskiej – przyczyny i przeciwdziałanie (s. 159-174)
Środowisko przyszłej wojny stymulowane technologiami : wyzwania i zagrożenia (s. 175-195)
Mieszkańcy miast Zachodu jako cel ataku terrorystycznego (s. 197-218)
Zagrożenie zdarzeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi (s. 231-252)
Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w drugiej dekadzie XXI w. : między smart power a presją działań hybrydowych (s. 253-273)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0