Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Radykalizacja do terroryzmu w Unii Europejskiej – przyczyny i przeciwdziałanie

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Radicalisation Leading to Terrorism in the European Union – Causes and Counteraction

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekstremizm polityczny
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Terroryzm
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • European Union
  • International security
  • National security
  • Terrorism
Pages (from - to)

159 - 174

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 172-174. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0