Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Przemysław Gasztold

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Teorii Bezpieczeństwa

E-mail

p.gasztold@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0003-4137-006X

ResearcherID

D-9443-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (8)

Książki (4)