Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Towarzysze z betonu : dogmatyzm w PZPR 1980-1990

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2019

Liczba stron

829

ISBN

978-83-8098-420-2

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052513479005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Towarzysze%20z%20betonu&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • PZPR
  • Polityka
  • Polska
  • PRL
  • Władza
  • Historia
Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 738-766. Indeks. Streszczenie w języku angielskim.

Opublikowano w

Seria: Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Numer w serii

t. 135

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100