Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Początki wywiadu wojskowego PRL na Bliskim Wschodzie. Działalność rezydentury Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kryptonim “Cedr” w Libanie (1965-1970)

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bejrut (Liban)
 • Bliski Wschód
 • Dyplomacja polska
 • Liban
 • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Oficerowie
 • Polska
 • Wojsko Polskie (1944- )
 • Wywiad wojskowy polski
EN
 • Espionage
 • Diplomacy
 • Lebanon
 • Officers
 • Poland
Abstract

PL Celem artykułu jest zbadanie działalności wywiadu wojskowego PRL na terenie Libanu w latach 1965–1970. Najpierw opisano rozwój stosunków politycznych między Polską Ludową a Libanem po II wojnie światowej oraz nakreślono działalność komunistycznych służb wywiadowczych, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, w Libanie do 1965 r. Następnie zbadano aktywność rezydentury Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kryptonim „Cedr” w latach 1965–1970 pod kątem działalności werbunkowej i informacyjnej. Analiza dokumentów wskazuje, że w ciągu pięciu lat działalności w Bejrucie wywiadowi wojskowemu PRL nie udało się zwerbować ani jednego osobowego źródła informacji. W materiałach przesyłanych do Warszawy przeważały doniesienia pochodzące ze źródeł otwartych. W tym okresie Liban rozważany był jako ewentualne miejsce spotkań z agenturą w razie wybuchu III wojny światowej.

Pages (from - to)

215 - 251

URL

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/147610,Attach-i-przedstawiciele-misji-wojskowych-w-Wojsku-Polskim-II-RP-i-Silach-Zbrojn.html

Book

Attaché i przedstawiciele misji wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL

Points of MNiSW / chapter

20.0