Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Dariusz Miszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością

E-mail

d.miszewski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 31 21

ORCID

0000-0002-3821-8844

ResearcherID

D-7082-2019

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=5BOpLb4AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (12)

Rozdziały (6)

Książki (3)