Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Publikacja ma na celu pokazanie wpływu dążeń regionalnych i separatystycznych na politykę wewnętrzną państw oraz na stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej zarówno w nieodległej przeszłości, jak i obecnie. Autorzy omawiają genezę wielu ruchów separatystycznych i regionalistycznych w tej części kontynentu, podkreślają zarówno cechy wspólne, jak i specyfikę każdego z nich ze szczególnym uwzględnieniem siły politycznej i kulturowej, a tym samym stopnia zagrożenia spójności współczesnych państw narodowych.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2021

Liczba stron

607

ISBN

978-83-7523-816-7

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/wspolczesne-regionalizmy-i-separatyzmy-polityczne-i-kulturowe-w-europie-srodkowej-i-wschodniej/

Słowa kluczowe
PL
  • Kultura
  • Państwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Polityka wewnętrzna
  • Regionalizm
  • Separatyzm
  • Europa Środkowo-Wschodnia
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Działalność proukraińska księży greckokatolickich w Bieszczadach w latach 1935-1939 w raportach wojewody lwowskiego
Działalność separatystyczna mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej (s. 215-248)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0