Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Działalność separatystyczna mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Wariant tytułu

EN The Belarusian Minority’s Separatist Activities in Polish Second Republic

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Białorusini
  • Mniejszości narodowe
  • Polityka narodowościowa
  • Separatyzm
  • II Rzeczpospolita
  • Polska 1918-1939 r.
Streszczenie

PL W okresie międzywojennym polskie władze dążyły do asymilacji mniejszości białoruskiej poprzez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną oraz oświatę. Z pomocą wojska i policji polskie władze rozbijały struktury dążącego do niepodległości białoruskiego ruchu narodowego, który prowadził działania dywersyjne na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Białoruski separatyzm był inspirowany przez Litwę, Niemcy i ZSRR. Przymusową asymilację narodową i państwową ułatwiała słabość ekonomiczna i społeczna mniejszości białoruskiej w Polsce.

Strony (od-do)

215 - 248

Książka

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0