Processing may take a few seconds...

Employee

dr Grzegorz Wnętrzak

Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

E-mail

g.wnetrzak@akademia.mil.pl

Telephone

26 181 32 58

ORCID

0000-0001-6913-9893

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 75%
5.3 Safety studies: 25%

Chapters (7)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS