Processing may take a few seconds...

Article

Title

Niemcy śląscy w wyborach do parlamentu polskiego w latach 1922-1930 a kwestia liczebności Niemców w województwie śląskim

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2017

Published in

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 10

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Historia
  • Mniejszości narodowe
  • Polityka
  • Separatyzm
  • Wybory parlamentarne
Pages (from - to)

67 - 85

URL

https://siesw.pl/resources/html/article/details?id=155352

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]