Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej

Editors

Publisher name

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Editorship

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej ul. Szturmowa 4, pokój 220 02-678 Warszawa

Domains

PL Historia

ISSN

1898-4215

eISSN

2544-3143

Publication frequency

yearly

URL

https://siesw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Comments

Rocznik humanistyczny, ukazujący się od 2007 roku. Zaproponowana tu koncepcja Europy Środkowo-Wschodniej rozszerza ten obszar na wschód, zachód i południe w stosunku do lansowanej po II wojnie światowej po to, by ukazać jedność rozwoju kulturowego Niemców i Austriaków, Polaków, Litwinów, Łotyszy i Estończyków, Rosjan, Białorusinów i Ukraińców oraz Czechów, Słowaków i Węgrów. Czasopismo porusza zagadnienia wielu dziedzin: historii, politologii, stosunków międzynarodowych, religii, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i sztuki krajów regionu. Autorami ukazujących się w nim artykułów są naukowcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. Czasopismo adresowane jest szczególnie do osób zajmujących szeroko pojmowaną tematyką Europy Środkowo-Wschodniej.

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Journal years