Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Działalność proukraińska księży greckokatolickich w Bieszczadach w latach 1935-1939 w raportach wojewody lwowskiego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Historia
  • Kościół a państwo
  • Polityka
  • Religia
  • Bieszczady (góry)
  • Ukraina
  • Polska 1918-1939 r.
Książka

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0