Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Działalność proukraińska księży greckokatolickich w Bieszczadach w latach 1935-1939 w raportach wojewody lwowskiego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Historia
  • Kościół a państwo
  • Polityka
  • Religia
  • Bieszczady (góry)
  • Ukraina
  • Polska 1918-1939 r.
Book

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Ministry points / chapter

20.0