Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działalność proukraińska księży greckokatolickich w Bieszczadach w latach 1935-1939 w raportach wojewody lwowskiego

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duchowieństwo greckokatolickie
  • Historia
  • Kościół a państwo
  • Polityka
  • Religia
  • Bieszczady (góry)
  • Ukraina
  • Polska 1918-1939 r.
Book

Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne i kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

Points of MNiSW / chapter

20.0