Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

648

ISBN

978-83-7523-702-3

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003830

Słowa kluczowe
PL
  • Federalizm
  • Polityka
  • Polskie Państwo Podziemne
  • Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
  • II wojna światowa (1939-1945)
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia na stronach 615-637. Indeks.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0