Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

261

ISBN

978-83-7523-707-8

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19006797

Słowa kluczowe
PL
  • 27 Wołyńska Dywizja Piechoty (Armia Krajowa)
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Wojsko
  • Lubelszczyzna
  • Wołyń (Ukraina)
  • Akcja Burza
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Wołyń w latach 1914-1943 : między Rzeczypospolitą, Rosją a Ukrainą. Wołyń przed 1921 rokiem (s. 15-50)
Uwagi o sytuacji wojskowej na obszarze okupowanego Wołynia i jego miejscu w polskich planach powstańczych (jesień 1943 - zima 1944 roku) (s. 51-64)
Polska Podziemna wobec działań Armii Krajowej na Wołyniu w latach 1943-1944 (s. 139-189)
Konferencja

"Burza" na Wołyniu. Wokół dziejów 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 29.01.2018, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0