Processing may take a few seconds...

Book


Title

Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Editors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

261

ISBN

978-83-7523-707-8

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2&typ=record&001=AONk19006797

Keywords
PL
  • 27 Wołyńska Dywizja Piechoty (Armia Krajowa)
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Wojsko
  • Lubelszczyzna
  • Wołyń (Ukraina)
  • Akcja Burza
Obligatory copy

yes

Chapters
Wołyń w latach 1914-1943 : między Rzeczypospolitą, Rosją a Ukrainą. Wołyń przed 1921 rokiem (p. 15-50)
Uwagi o sytuacji wojskowej na obszarze okupowanego Wołynia i jego miejscu w polskich planach powstańczych (jesień 1943 - zima 1944 roku) (p. 51-64)
Polska Podziemna wobec działań Armii Krajowej na Wołyniu w latach 1943-1944 (p. 139-189)
Conference

"Burza" na Wołyniu. Wokół dziejów 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 29.01.2018, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0