Processing may take a few seconds...

Employee

dr Ryszard Parafianowicz

Organizational unit

Instytut Historii Wojskowej

Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością

E-mail

r.parafianowicz@akademia.mil.pl

Telephone

ORCID

0000-0001-6505-397X

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History: 50%