Processing may take a few seconds...

Book


Title

Obronność Polski w XXI wieku : II edycja

Editors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History
[5.8] Sociology

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

511

ISBN

9788375236910

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19009108

Keywords
PL
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia strony 493-511.

Chapters
Wprowadzenie (p. 7-11)
Sztuka wojenna i polemologia : korelacje, związki i zależności (p. 29-47)
Strategiczno-doktrynalne podstawy polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (p. 49-63)
Wojny XXI w. : jak je klasyfikować? (p. 91-109)
Percepcja zagrożeń z punktu widzenia państw wschodniej flanki NATO (p. 143-158)
Wojska obrony terytorialnej : uwarunkowania, szanse, wyzwania (p. 257-272)
Wojska obrony terytorialnej w opinii studentów kierunku obronność Akademii Sztuki Wojennej (p. 273-296)
Organizacje proobronne w systemie obronnym kraju (p. 297-307)
Wspierające działania powietrzne : doświadczenia oraz wnioski dla lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 333-349)
Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego (p. 367-388)
Pływające elektrownie jądrowe - nowym elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego Rosji (p. 399-410)
Taktyka jako przedmiot fakultatywny na cywilnych kierunkach studiów (p. 411-424)
Refleksje końcowe (p. 481-491)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0