Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Obronność Polski w XXI wieku : II edycja

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[1.3] Historia
[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

511

ISBN

9788375236910

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19009108

Słowa kluczowe
PL
  • Obronność państwa
  • System obronny państwa
  • Polska
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia strony 493-511.

Rozdziały
Wprowadzenie (s. 7-11)
Sztuka wojenna i polemologia : korelacje, związki i zależności (s. 29-47)
Strategiczno-doktrynalne podstawy polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (s. 49-63)
Wojny XXI w. : jak je klasyfikować? (s. 91-109)
Percepcja zagrożeń z punktu widzenia państw wschodniej flanki NATO (s. 143-158)
Wojska obrony terytorialnej : uwarunkowania, szanse, wyzwania (s. 257-272)
Wojska obrony terytorialnej w opinii studentów kierunku obronność Akademii Sztuki Wojennej (s. 273-296)
Organizacje proobronne w systemie obronnym kraju (s. 297-307)
Wspierające działania powietrzne : doświadczenia oraz wnioski dla lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 333-349)
Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego (s. 367-388)
Pływające elektrownie jądrowe - nowym elementem polityki bezpieczeństwa energetycznego Rosji (s. 399-410)
Taktyka jako przedmiot fakultatywny na cywilnych kierunkach studiów (s. 411-424)
Refleksje końcowe (s. 481-491)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0