Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Juliusz Tym

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

j.tym@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-656

ORCID

0000-0002-0787-9260

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

1.3 Historia: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (22)

Rozdziały (6)

Książki (20)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)