Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Refleksje końcowe

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojsko Polskie (1944- )
Pages (from - to)

481 - 491

Book

Obronność Polski w XXI wieku - II edycja

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20