Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wprowadzenie

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

1.3 History
5.8 Sociological sciences

Year of publication

2019

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Polska
Pages (from - to)

7 - 11

Book

Obronność Polski w XXI wieku - II edycja

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej