Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola Akademii Sztuki Wojennej w przygotowaniu kadr szczebla taktyczno-operacyjnego na rzecz nowo tworzonego Korpusu Wojsk Obrony Terytorialnej

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Wojska obrony terytorialnej
Pages (from - to)

13 - 24

Book

Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Presented on

Pro Defense 2016, 2.06.2016, Ostróda, Polska

License type

other