Processing may take a few seconds...

Book


Title

Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej

Editors

[ 1 ] Katedra Historii Wojskowości i Studiów Nad Obronnością, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.3] History

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

374

ISBN

978-83-7523-635-4

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania partyzanckie
  • Historia wojskowa
  • Sztuka wojenna
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronach 355-370. Streszczenia rozdziałów w języku angielskim.

Chapters
Wykorzystanie doświadczeń w sztuce wojennej: wybrane problemy (p. 29-58)
Wojna podjazdowa w poglądach Mihalya Lajosa Jeneya (p. 75-90)
Udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1794-1863 (p. 155-170)
Kobiety polskie w ruchu niepodległościowym w kontekście działań nieregularnych (p. 171-192)
Polsko-żydowska współpraca w przygotowaniu działań nieregularnych przed rokiem 1939 (p. 193-216)
Użycie sił Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w działaniach nieregularnych Polskiego Państwa Podziemnego (p. 217-236)
Działalność zgrupowania partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" na podstawie akcji zbrojnych pod Krężnicą Okrągłą : 24 maja 1944 roku oraz 24 września 1946 roku (p. 251-261)
Działania hybrydowe na przykładzie Ukrainy i krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) jako element współczesnych działań nieregularnych (p. 303-321)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0